Fiske

 

Vattenföringen i älven kännetecknas av en hög flödestopp på våren/försommaren följd av låg sommarvattenföring. Nederbörden har stor påverkan på vattenståndet, då älven har sitt nederbördsområde i skogslandet och inte berörs av snösmältningen från fjällen.
Älvsträckan är ca 200 km lång, medelbredd ca 30 meter och den totala fallhöjden 526 meter.

Fiskesäsongen startar någon vecka in i maj, då älven klarnat något. Perioden fram till månadsskiftet ger fint havsöringsfiske framförallt på älvens nedre sträckor.
De första laxarna anländer kring skiftet maj/juni och laxfisket är som intensivast under juni månad men lax fångas under hela sommaren.
I mitten på juli anländer de första lekvandrande havsöringarna och fisket efter havsöring fortsätter sedan hela hösten. Under säsongen finns även ett givande harrfiske längs hela älven.

Fiskemetoder

Lögdelälvens lopp består mest av långa stryck- och forspartier. Det gör den mycket lämplig för flugfiske. Fiske med flytlina fungerar bra under större delen av säsongen. Endast under tidigt vårfiske kan det bli nödvändigt med sjukn- och sink-tip linor.

För att kunna fiska effektivt rekommenderas vadarstövlar eller vadarbyxor. Under sommarvattenföring är det då möjligt att vada över älven på de flesta ställen.

För spinnfiskaren börjar säsongen med tvåhandsspön och tunga beten. Spinnflugor och tunga skeddrag eller devon-spinnare är det enda som når ner till fisken vid högvatten. Betena bör vara i klara färger. Med sjunkande vattenstånd övergår man till lättare utrustningar och beten. Olika typer av spinnare samt spinnflugor ger den största fångstchansen under sommar och höst. Då fisken vandrar främst nattetid så är fisket bäst under natt eller tidig morgon. När fisken är i rörelse är fångstchansen som störst.